Вторични суровини в Сливен

Телефон: 044 624476

Адрес: Сливен, ул. Самуиловско шосе 1