Вторични суровини в Шумен

Телефон: 054 800 191

Адрес: Шумен, Ив.Вазов 5

Телефон: 054 882 215

Адрес: Шумен, Мадара 42

Телефон: 088 6432712

Адрес: Шумен, Кольо Фичето 10