Вторични суровини в Русе

Телефон: 082 843080

Адрес: Русе, Плиска 94

Телефон: 082 821818

Адрес: Русе, М.Стойков 3

Телефон: 088 8960483

Адрес: Русе, Давид 19

Телефон: 098 8926311

Адрес: Русе, бул. България 125

Телефон: 088 9444831

Адрес: Русе, бул. България 132

Телефон: 082 820211

Адрес: Русе, Драва 18

Телефон: 087 9110711

Адрес: Русе, бул. Трети Март 42

Телефон: 082 824293

Адрес: Русе, ул. Добри Немиров 11