Вторични суровини в Кърджали

Телефон: 0361 82705

Адрес: Кърджали, Индустриална зона

Телефон: 0361 83227

Адрес: Кърджали, Беломорски 75 вх. Б ап. 23