Уроци и курсове по танци

 5-те за и против частните уроци


1. Законни ли са частните уроци
Частните уроци, срещу които министър Вълчев води така активна кампания, вече не са табу. Един текст в образователния закон, забутан покрай останалите правила и норми, гласи, че училищата вече могат да предоставят образователни услуги срещу заплащане.
Така проектът узаконява на практика отварянето на частни школи в рамките на самите училища. Вярно, с уговорката, че учителите не могат да дават частни уроци, когато има конфликт на интереси.
В-к Стандарт

2. Удобствата при този вид обучение са очевидни: получавате индивидуален подход, въпрос на уговорка е дали да напускате дома си или преподавателят да Ви посещава. Работите върху материалите, които Ви интересуват.

3. Обучението е относително по-скъпо отколкото ако се обучавате в група, но заплащате само проведените занятия, а не целия курс на обучение.


4. Имате възможността да бъдете винаги в центъра на вниманието на преподавателя, но нямате материалните ресурси, учебници, аудио, видео материали, допълнителни помагала, мултимедия, които могат да предложат организациите, предлагащи образователни услуги (като школите, например).


5. Ефективни ли са частните уроци – зависи от необходимия подход на обучение. Обучението в група също има своите предимства и често дава по-добри резултати в ученето на чужди езици. Общуването с групата е още един начин за упражняване на езика. Полагането на изпити при завършване на курс, сравнявате резултатите си с тези на другите участници в курса. Ако предпочетете да се обучавате в школа, обикновено имате възможност за получаване на сертификат, дори и само удостоверяващ какъв курс и по каква учебна програма сте завършили.

Школи и лицензи
Проверяването на лиценза на школата или организацията, която предлага образователни услуги, може да се окаже от изключителна важност.

Проверете какви са възможностите за придобиване на международни сертификати за необходимото Ви обучение.

Полезни връзки:
Министерство на образованието и науката
Национален образователен портал