Технически влакна и изделия от тях - производство и търговия в Петрич