Студена и термична обработка на металите - машини и оборудване в Пловдив

Телефон: 032 956 071

Адрес: Пловдив, Димитър Страшимиров 6 ет. 2