Строителни материали - магазини в Първомай

НЕОМАТ-М.ПАПАЗОВ

Първомай, Хр.Смирненски 7А

Фирмата се занимава с търговия - строителни материали, суровини, конструкции.

Телефон: 088 7161671

Адрес: Първомай, Стопански двор