Специализирано оборудване и обзавеждане в Шумен

Телефон: 054 83 23 03

Адрес: Шумен, Индустриална зона