Специализирано оборудване и обзавеждане в Пловдив

ЕРМАНГ

Пловдив, бул. Никола Вапцаров 3 А

Ерманг ООД предлага услуги по проектиране, изграждане и доставка на специализирано оборудване за автомивки, бензиностанции и търговски обекти. Узаконяване и въвеждане в експлоатация, поддръжка. Официален дистрибутор на Istobal SA.

Телефон: 032 96 70 82

Адрес: Пловдив, ул. Рогошко шосе 6Б

Телефон: 032 640522

Адрес: Пловдив, бул. Васил Априлов 27

Телефон: 032 624146

Адрес: Пловдив, Христо Ботев 71

Телефон: 032 503 220

Адрес: Пловдив, Княгиня Мария Луиза 60