Софтуер в Смолян

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ОТ БЕНИ КОМПЮТЪРС

Телефон: 0886736255

Смолян, ул. Хан Аспарух 9, вх. А, ап. 2

Бени Компютърс предлага софтуерни решения в областта на счетоводството, ТРЗ и комбинирани решения за складове и магазини, както и интегрирани решения в областта на медицинския и антивирусния софтуер. Помагаме на бизнеса чрез прогресивни технологии.