Следствена дейност в Провадия

Телефон: 0518 42725

Адрес: Провадия, Дунав 39

Телефон: 0518 43021

Адрес: Провадия, Ю.Венелин 1