Шивашки услуги в Видин

Телефон: 094 600 262

Адрес: Видин, ул. Панония 43

Телефон: 094 600672

Адрес: Видин, Южна пром.зона

Телефон: 094 606419

Адрес: Видин, Западна пром. зона

Телефон: 088 7872624

Адрес: Видин, ул. Общинска 22