Шивашки услуги в Димитровград

ЙОЛАНТА - ЙОВЕЛИНА ГОЧЕВА

Димитровград, Г.С.Раковски 101

Фирмата предлага шивашки услуги - консултации , индивидуални поръчки , както и корекции на облекла.

Телефон: 038 662248

Адрес: Хасково, Захари Стоянов 94

Телефон: 038 664500

Адрес: Хасково, Васил Левски 32 вх. В

Телефон: 038 660294

Адрес: Хасково, Васил Левски 2

Телефон: 038 661763

Адрес: Хасково, Г.С.Раковски 13 вх. Б

Телефон: 038 624433

Адрес: Хасково, Илинден 40-56 вх. Б

Телефон: 038 622436

Адрес: Хасково, Чучулига 39

Телефон: 038 664053

Адрес: Хасково, Хр.Ботев 1 ап. 216

Телефон: 038 662295

Адрес: Хасково, Аида 5 вх. 5

Телефон: 038 624137

Адрес: Хасково, В.Левски 15