Шивашки услуги в Асеновград

Телефон: 0331 64340

Адрес: Асеновград, Дандевил 80

Телефон: 0331 68744

Адрес: Асеновград, Изток бл. 7 вх. В

Телефон: 0331 69067

Адрес: Асеновград, Марица 7

Телефон: 087 8229424

Адрес: Асеновград, Гоце Делчев 69 вх. A

Телефон: 089 9234061

Адрес: Асеновград, Ген.Дандевил 59

Телефон: 0331 63261

Адрес: Асеновград, Конушка 4