Сгъстени газове - производство и търговия в Девня

МЕСЕР БЪЛГАРИЯ - ГАЗ ЦЕНТЪР ДЕВНЯ

Девня, Промишлена зона, до управлението на Солвей Соди АД

Месер България е представител на световноизвестния Месер и предоставя на българския пазар технически газове - втечнени и газообразни в бутилки - кислород, хелий, газове за рязане, заваряване и замразяване, както и в технологии за пречистване на води.