Санитарни материали - магазини и търговия в Костенец

БЕЛОПЕЙПЪР

Костенец, Янтра 4

Предприятие, специализарано в производството на санитарно - хигиенни изделия от малограмажна хартия - салфетки, тоалетна хартия, кухненски ролки. Предлагаме широко продуктово портфолио.