Съд и съдебни органи в Ловеч

Телефон: 068 604500

Адрес: Ловеч, Търговска 41 ет. 4

Телефон: 068 689898

Адрес: Ловеч, Търговска 14