Рудодобив и преработка в Кърджали

Телефон: 0361 67200

Адрес: Кърджали, ул. Републиканска 83