Начални училища в Пазарджик

Телефон: 034 445 633

Адрес: Пазарджик, К.Величков 44

Телефон: 034 445 105

Адрес: Пазарджик, Цанко Церковски 1

Телефон: 034 445 101

Адрес: Пазарджик, Завоя на Черна 15