Пречиствателни съоръжения и оборудване - производство и продажба

Отпадните води от фабриките и домовете не могат просто да се вливат в канализацията. Затова има фирми, които произвеждат и/или продават пречиствателни съоръжения и оборудване.

Продуктите на тези фирми включват както пречиствателни станции за отпадни и питейни води, канализационни системи и съоръжения, така и помпи, аерационни и водоснабдителни системи.

Освен търговия с пречиствателни съоръжения и оборудване някои компании в сектора предлагат и консултантски и проектантски услуги.