Полупроводници и електронни елементи в София

Телефон: 02 4398880

Адрес: София, Цариградско шосе,7 км

Телефон: 02 962 49 14

Адрес: София, Любата 14-22 вх. В ет. 5 ап. 45

Телефон: 02 973 11 95

Адрес: София, Проф.Цв.Лазаров 13 ет. 6,оф.609

Телефон: 02 996 21 87

Адрес: София, Чепинци ул. Читалищна 2

Телефон: 02 964 19 30

Адрес: София, бул. Арсеналски 81 вх. В ап. 41

Телефон: 02 8702081

Адрес: София, Шипченски проход 65 вх. 3