Почистване на прозорци и витрини

Почистването на прозорци и витрини заема важен дял от дейността на фирмите, които се занимават с почистване на офиси и сгради.

Като цяло почистването на стъкла и витражи може да бъде еднократно или с абонаментен план.И в двата случая клиентът получава еднакво внимание до последния детайл.

Почистването на прозорци и витрини може да бъде извършвано профилактично и редовно от фирмата-доставчик на услугата, или осъществявано еднократно след извършването на ремонтни дейности. Цената на услугата в двата случая е различна, тъй като след ремонт замърсяването е значително, което значи, че разходът на труд и вложени материали ще бъде значително завишен.

Най-общо казано фирмите за почистване на прозорци и витрини, осъществяват следните дейности:

  • Почистване на всички видове прозорци.
  • Почистване на всички видове прозорци в едно с дограми и витрини.
  • Почистване на трудно достъпни стъкла с алпийски методи.
  • Поддържащо почистване на витрини и прозорци.
  • Абонаментно почистване на витрини и прозорци.
  • Почистване на силно замърсени производствени остъкления.
  • Почистване след ремонтна дейност от натрупани боя или лак.