Пластмаси и пластмасови изделия за промишлени и битови нужди - производство в Сливен

Телефон: 044 622 008

Адрес: Сливен, двора на завод Светлина бул. Стефан Караджа 6