Пластмаси и пластмасови изделия за промишлени и битови нужди - производство в Петрич