Пластмаси и пластмасови изделия за промишлени и битови нужди - производство в Левски

ЕСМОС

Левски, Кирил и Методий 74

Есмос АД е специализирана в производството на екструдерни технологични линий за преработка и рециклиране на пластмаси,машини за производство на пластмасови изделия,инсталацииза сепариране на твърди битови отпадъци,производство на РЕ тръби