Пластмаси и пластмасови изделия за промишлени и битови нужди - производство в Костенец

ВИОМЕЛ ИНДУСТРИС

Костенец, Липа 1

Производство на пластмасови мрежи от полипропилен и полиетилен, суровини и материали - пластмаси, изделия и оборудване.