Оркестри в България

Телефон: 088 9845119

Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски 4 вх. 1 ет. 1

Телефон: 038 624372

Адрес: Хасково, България 41, Младежки дом

Телефон: 044 663228

Адрес: Сливен, Хаджи Димитър 6 ет. 2

Телефон: 054 800 267

Адрес: Шумен, Славянски 17

Телефон: 038 622069

Адрес: Хасково, Хр.Ботев 1