Организации и дружества с нестопанска цел в Първомай

КЛУБ НА ИНВАЛИДИТЕ

Първомай, Цар Иван Шишман 3

Интеграция и рехабилитация на хора с физически увреждания. Към тази голяма организация има певчески и фолклорни състави.