Офис техника

Ако сте един средностатистически офис, сред Вашата офис техника най-вероятно присъстват - компютър, принтер, телефон, факс, копирна машина, скенер, шредер, мултимедия. Тя се осигурява и поддържа от работодателя, а задължение на служителите е да се отнасяг грижливо и внимателно с нея. В спектъра на офис техниката, за която ИТ отделът обичайно има грижата, можем да прибавим още: телефонни централи, сървъри, рутери, UPS-и, видеонаблюдение.

Предимствата да се нанесеш в офис, за чиято поддръжка се грижи фирмата наемодател, е че тя предлага офис техниката заедно с офиса и в повечето случаи не е необходимо закупуването на допълнително оборудване. А ако това е необходимо, тя с готовност би се погрижила за набавянето на необходимата Ви допълнителна техника. В това число влизат освен ИТ, телекомуникации, климатични инсталации, сигнално-охранителна техника, но и мебелите.

Ако вие сте работодател и не използвате услугите на фирма за поддържане на офис техника, хубаво е да се направи целенасочен анализ на пазара за офис техника и продуктите и услугите, които се предлагат – да се поинтересувате дали ще получите отстъпка при закупуването на по-голям брой техника, какъв е срокът на гаранцията, предлага ли се следгаранционен сервиз и т.н.