Общини в Гълъбово

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Гълъбово, Република 48

Община Гълъбово се намира в южна България и е част от област Стара Загора. Има 11 населени места с население 13 394 жители. Промишленото развитие се базира основно на въгледобив, производство и преноса на електроенергия.