ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ - СВЕТА СОФИЯ

Предоставяне на комплекс от социални услуги, грижи и помощ, за срок не повече от 3 месеца в календарна година, на бездомни лица от цялата страна на възраст от 16 до 25 години, завършили социални учебни професионални центрове или др. учебни заведения.

Център Света София е разположен на територията на столичния район Илинден и има капацитет от 120 места. Центърът за временно настаняване на сираци Света София предлага временен подслон - за не повече от 3 месеца в рамките на календарна година, на бездомни лица от цялата страна на възраст от 16 до 25 години, завършили социални учебни професионални центрове или други учебни заведения.

Настаняването се извършва, след издаването на заповед от директора на Дирекция 'Социално подпомагане' - 'Възраждане', по реда на закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане. Всяко настанено лице сключва договор за предоставяне на социални услуги с директора на Центъра, в който е регламентиран реда, условията и срока за ползване на социални услуги.

Работата на социалните работници в дома е насочена основно към бездомни хора от цялата страна, на възраст до 25 години и завършили социални професионални учебни центрове или други училища.

 Част от дейностите в дома:

• Предоставяне на легло в спалното помещение в сградата
• Подготовка на индивидуален план, според необходимостите на всяко лице, в който се извършва целеполагане, както и програма за постигане на целите
• Съдействие за участие в програми за социална интеграция и ресоциализация
• Съдействие за получаване улеснен достъп до стоматологична и медицинска помощ и други здравни грижи
• Участие в образователни курсове, според възрастта и предпочитанията на настаненото лице
• Информиране за правилата за устройство и дейност на Центъра, както и правата и задълженията на настанените
• Осигуряване на възможност настанените лица да организират свободното си време

За ползване на социални услуги в Центъра се заплаща такса: 30 % от дохода, без да надвишава месечната издръжка на лице в Центъра. От такса са освободени лица без доходи и лица на възраст от 18 до 21 години. Всеки настанен, който не работи, получава и здравноосигурителни права.
 

Мнения

Напиши мнение за ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ - СВЕТА СОФИЯ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ - СВЕТА СОФИЯ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Прекрасни хора работят в този център за временно настаняване. Искам да ги поздравя за добрината, големите сърца и съпричасността към хора в неравностойно положение. Дано да има повече хора като тях.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.