ЛЮТО

Проектиране, строителство и оборудване на басейни облицовани с РVC фолио. Производство на изделия от армирани РVC мембрани като: гъвкави резервоари, баражи за реки и прегради срещу наводнения, покривала за басейни, мобилни басейни и др.

ЛЮТО ООД е основана през 1990 година и е изцяло частно дружество.
Разполагаме със собствена база с площ от 3000 кв.м и 2 производствени сгради с обща площ от 1000 кв.м.
От създаването фирмата до сега производствената дейност е пряко свързана с преработка и производство на изделия от фолийни материали.  Производствената ни дейност е концентрирана в две основни направления:

•    Басейни- проектиране, строителство и оборудване на басейни облицовани с РVC фолио. От 1992 година до сега са реализирани над 100 обществени и над 800 фамилни басейна. Освен в България фирма Люто успешно взе участие в оборудването на басейни в Кувейт, Македония, Косово  и Грузия..

•    Лепени изделия –производство на изделия от армирани РVC мембрани като: гъвкави резервоари, баражи за реки и прегради срещу наводнения, покривала за басейни, мобилни басейни и др.
В последните 6 години основно направление при лепените изделия със значителен ръст на производството бележат гъвкавите резервоари за течен тор UAN 32%. На територията на РБългария работят над 700 бр. резервоари от този тип с обем от 20 до 300 куб.м. Най-произвежданите размери са от 50, 100 и 300 куб.м.
По-значими обекти с приложени снимки са:
        -   изкуствен мембранен бараж на топъл канал към АЕЦ”Козлодуй” в гр.Козлодуй.
        -   резервоари с обеми 50, 200 и 300 куб.м.

Люто ООД е съвременна, постоянно развиваща се фирма, с изграден облик За успехите на фирмата съдейства и непрекъснатия контакт между нас и научни звена във УАСГ, БАН и ВХТИ гр.София.
Надяваме се, че използваните от нас световно признати технологии и материали в комбинация, и с натрупания от нас практически опит са гаранция за наши бъдещи успешни съвместни дейности.
За контакти:
София, бул.”Суходолска” 185
e-mail: luto@lutobg.com /www.lutobg.com
тел.029628717
      029620579Мнения

Напиши мнение за ЛЮТО (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЛЮТО! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Ева Нушева 12 Jun 2015 14:37

Басейна в хотела ни е изграден от Люто. Направиха всичко с високо качество на изпълнението и вложените материали. Благодарение на филтриращата система водата винаги е чиста и приятна, а клиентите са доволни. Извадихме късмет с тях.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.