Метеорология в Търговище

Телефон: 0601 67596

Адрес: Търговище, Преславско шосе