Метеорология в България

НИМХ ФИЛИАЛ ПЛЕВЕН

телефон: 064825212

адрес: Плевен, Хаджи Димитър 60

Метеорология

НИМХ

телефон: 038622299

адрес: Хасково, Панорама 3

Метеорология

НИМХ - ФИЛИАЛ ВАРНА

телефон: 060167596

адрес: Търговище, Преславско шосе

Метеорология

АГРОМЕТРЕОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ

телефон: 043164235

адрес: Казанлък, Институт по розата

Метеорология

НИМХ ПРИ БАН ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ-МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСЕРВАТОРИЯ

телефон: 042627552

адрес: Стара Загора, конна база на Тракийски университет

Метеорология

МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ ЧИРПАН

телефон: 041694570

адрес: Чирпан, Пътят за село Братя Даскалови

Метеорология

АКВАРОР СЕРВИЗ

телефон: 062603129

адрес: Велико Търново, Бузлуджа 24

Метеорология

ХМО ВЕЛИКО ТЪРНОВО

телефон: 062644892

адрес: Велико Търново, Парк Н.Габровски

Метеорология

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И МЕТРОЛОГИЯ (ЦИМ)

телефон: 042620368

адрес: Стара Загора, Г.С.Раковски 90, ет. 3 ап. 12

Метеорология

ЕМСИСТ-6

телефон: 029718350

адрес: София, Цариградско шосе,7 км

Метеорология