Метеорология в България

Телефон: 03041 4685

Адрес: Девин, Настан

Телефон: 02 952 0380

Адрес: София, бул. Витоша 126

Телефон: 062 644 892

Адрес: Велико Търново, Парк Н.Габровски

Телефон: 0431 64235

Адрес: Казанлък, Институт по розата

Телефон: 042 627552

Адрес: Стара Загора, конна база на Тракийски университет

Телефон: 0601 67596

Адрес: Търговище, Преславско шосе