Метеорология в България

Телефон: 0431 64235

Адрес: Казанлък, Институт по розата

Телефон: 02 952 0380

Адрес: София, бул. Витоша 126

Телефон: 062 644 892

Адрес: Велико Търново, Парк Н.Габровски

Телефон: 0416 94570

Адрес: Чирпан, Пътят за село Братя Даскалови

Телефон: 042 620368

Адрес: Стара Загора, Г.С.Раковски 90 ет. 3 ап. 12