Медицинско и стоматологично оборудване в България

Телефон: 02 988 82 67

Адрес: София, Княз Борис I 143 вх. Б

Телефон: 076 602510

Адрес: Перник, Владайско въстание 71

Телефон: 032 675307

Адрес: Пловдив, Н.Й.Вапцаров 108 ет. 1

Телефон: 092 621276

Адрес: Враца, 2-ри юни 62, в ДКЦ 1

Телефон: 089 5491975

Адрес: Русе, Дружба ул. Матей Попов 4

Телефон: 073 830649

Адрес: Благоевград, Яни Сандански 17 вх. А

Телефон: 032 642602

Адрес: Пловдив, Христо Ботев 26