Медицински кабинети в Ябълково

Телефон: 03937 215

Адрес: Ябълково, В.Левски 16