Медицински кабинети в Кърджали

Телефон: 0361 62428

Адрес: Кърджали, Т.Киркова 15

Телефон: 0361 64295

Адрес: Кърджали, Стадионска 11 вх. А

Телефон: 088 7633550

Адрес: Кърджали, Възрожденци, сграда на бившата поликлиника

Телефон: 088 8671785

Адрес: Кърджали, ул. Сан Стефано 14 вх. Г ап. 47

Телефон: 0361 66521

Адрес: Кърджали, Сан Стефано 1

Телефон: 0361 64918

Адрес: Кърджали, Хан Омуртаг 3 бл. 1 ап. 49

Телефон: 0361 62800

Адрес: Кърджали, Тракия 19

Телефон: 0361 61699

Адрес: Кърджали, Тракия 19