Контролно-измервателни прибори и автоматика - производство и търговия в Раднево