Контролна дейност в Русе

КОНТРОЛТЕСТ

Телефон: 0889902618

Русе, ул.ТЕЦ Изток 16, бл. 6, ет.1

Разрушаващ и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения. Диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения. Технически надзор на СПО. Орган за оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.

Телефон: 082 836 589

Адрес: Русе, ул. Борисова 52 ет. 2

Телефон: 082 826684

Адрес: Русе, Хан Омуртаг 23

Телефон: 0888433598

Адрес: Русе, бул. Цар Освободител 140

Телефон: 082 820164

Адрес: Русе, Ген. М. Д. Скобелев 31