Контролна дейност в Бургас

ЕСТИМА КМ - ОФИС БУРГАС

Бургас, ул. Янко Kомитов, БЦ Север

Извършване на технически надзор с лицении за повдигателни съоражения и асансьори. Ние сме нотицифиран орган за оценяване на съответствието на асансьори и предпазни устройства за асансьори.

Телефон: 056 887284

Адрес: Бургас, Славейков бл. 1Б

Телефон: 088 8313534

Адрес: Бургас, ул. Оборище 66

Телефон: 056 824466

Адрес: Бургас, Св.св. Кирил и Методий 54

Телефон: 056 844472

Адрес: Бургас, Лермонтов 39

Телефон: 056 828305

Адрес: Бургас, Георги Шогунов 16

Телефон: 056 843 900

Адрес: Бургас, Я.Комитов 16А