Кинезитерапия

Наименованието произлиза от гръцки „kinesis” – движение и „терапия” – лечение, или лечение чрез движение.

Кинезитерапията е лечение без лекарства, без болка, без инжекции. Кинезитерапията решава лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи посредством богатата гама от методи, с които разполага и с които коренно се различава от останалите начини на лечение.

При този метод на лечение на човешкото тяло и дух, са комбинирани похвати от рехабилитацията-масажи, както и упражнения от гимнастиката. Благодарение на двигателната активност при кинезитерапията се повлиява и психиката на пациента, като се така се повишава ефекта от терапията.

Кинезитерапията спомага за облекчаване на болки в кръста, схващания на врата и различни части на тялото. Професионалистите в тази област са завършили специализирани курсове на обучение по специалността и само правоспособните от тях имат право да осъществяват своята дейност в така актуалните напоследък центрове за нетрадиционна медицина.