Кафенета в Съединение

Телефон: 0318 22094

Адрес: Съединение, Централен площад

Телефон: 0318 23155

Адрес: Съединение, Александър Стамболийски 13