Кафенета в Плевен

Телефон: 064 836492

Адрес: Плевен, Васил Левски 11

Телефон: 064 836492

Адрес: Плевен, Георги Бенковски 12

Телефон: 089 8635164

Адрес: Плевен, Катя Попова 2

Телефон: 064 683032

Адрес: Плевен, Мусала 7

Телефон: 064 800743

Адрес: Плевен, В.Левски 168

Телефон: 088 6843385

Адрес: Плевен, Неофит Бозвели 3

Телефон: 064 801656

Адрес: Плевен, Димитър Константинов 11

Телефон: 064 805644

Адрес: Плевен, Д-р Л.Заменхоф 15

Телефон: 088 7 588246

Адрес: Плевен, Строгозия бл. 95 вх. А ет. 3 ап. 7

Телефон: 0899 150 288

Адрес: Плевен, Васил Левски 152