Хигиенно-санитарна дейност в Копривщица

Телефон: 07184 2187

Адрес: Копривщица, Любен Каравелов