Хазартни игри - игрални зали и казина в Плевен

Телефон: 064 800497

Адрес: Плевен, Цар Борис III 2,х-л Ростов

Телефон: 088 4554415

Адрес: Плевен, ул. Янко Сакъзов 1

Телефон: 064 801063

Адрес: Плевен, Климент Охдридски 13