Хазартни игри - игрални зали и казина в Казанлък

Телефон: 0431 70321

Адрес: Казанлък, ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк 30

Телефон: 042 79069

Адрес: Казанлък, 23-ти пехотен шипченски полк 31

Телефон: 0431 63354

Адрес: Казанлък, Генерал Скобелев 11

Телефон: 0431 62736

Адрес: Казанлък, Константин Иречек 13