Електрически машини и съоръжения в Враца

Телефон: 092 666008

Адрес: Враца, Христо Ботев 70

Телефон: 092 660282

Адрес: Враца, Св.Климент Охридски 1