Електрически машини и съоръжения в Казанлък

Телефон: 0431 62282

Адрес: Казанлък, 23-ти Шипченски полк 114

Телефон: 0431 63821

Адрес: Казанлък, Вожели 1

Телефон: 0431 64414

Адрес: Казанлък, Васил Левски 33