Електрически машини и съоръжения в Асеновград

Телефон: 0331 67220

Адрес: Асеновград, Ив.Вазов 34

Телефон: 0331 63166

Адрес: Асеновград, Зона Север